Antagningsbesked idag

Jag har sökt distanskurser i höst och vid första urvalet kom jag in på Design och utveckling av mobila applikationer 7,5 hp och Marknadsföring – en introduktion 7,5 hp. Så kul! Perfekta i kombination med höstens projekt och en unik folkhögskoleutbildning jag också tänker gå i höst (och vår). Skulle det bli för mycket på en gång så tar jag helt enkelt bara längre tid på mig för att slutföra distanskurserna.

Kom ni in på det ni ville?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.