Mer munter

Biljetten kom till nytta imorgon av någon annan vilket känns bra, så får jag plöja igenom böckerna efteråt för inspiration. Och så kom det ett väldigt muntert brev i brevlådan som gjorde dagen. Det hade dock varit väldigt intressant att gå på föreläsningarna imorgon då en av dem handlar om att inte lita på magkänslan. Jag tycker det alltid blir fel om jag inte gör det. Vore kul att bli motbevisad och få en aha-upplevelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.