Kommentarer som försvinner?

En läsare upplever att kommentarer försvinner när hon kommenterar här. Är det fler som har detta problem? För i så fall får jag kolla upp vad det kan bero på. Maila till mig på info@kathe.nu om dina kommentarer försvinner. Tack!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.